Przedszkole nr 2 w Hajnówce ul. Warszawska 2
kontakt - tel. 085 682 21 48 fax 085 682 21 48

e-mail - przedsz2@wp.pl

www.przedszkole2.fc.pl

dyrektor - mgr Iwona Raszkiewicz

godziny pracy przedszkola: 6.00-17.00