Organem prowadzącym jest Urząd Miasta W Hajnówce

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku

1. Statut Przedszkola nr 2 w Hajnówce  (pobierz plik)

2. koncepcja pracy przedszkola 2014-2016 (pobierz plik doc)

3. Program Wychowawczy Przedszkola nr 2 w Hajnówce  (pobierz plik)

4. Procedura przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola nr 2 w Hajnówce (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc.)

6. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2013/2014 w Przedszkolu nr 2 w Hajnówce (plik doc).

7. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (pobierz plik doc).