Biuletyn Informacji Publicznej


Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce   ul. Warszawska 2
kontakt -  tel. 085 682 21 48 fax  085 682 21 48

e-mail -   przedsz2@wp.pl

witryna internetowa - www.przedszkole2.fc.pl

dyrektor - mgr Iwona Raszkiewicz

godziny pracy przedszkola: 6.00-17.00


Biuletyn Informacji Publicznej naszej placówki ma nowy adres strony internetowej, który znajduje sie pod niżej podanym linkiem:

https://p2hajnowka.naszbip.pl/

 

Dokumenty Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

 

1. Statut Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka (pobierz plik)

2. Koncepcja pracy przedszkola 2018-2020 (pobierz plik)

3. Program wychowawczo- profilaktyczny (pobierz plik)

4. Procedura przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc)

6. Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 (pobierz plik)

7. Wszystkie dokumenty wymagane do zgłoszenia dziecka do przedszkola dostępne są w zakładce "Rekrutacja"

8. Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych (3,4 – latki) (pobierz plik )

9. Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych (pobierz plik )

 

Zestawienia podawane do informacji publicznej

Informacje za rok 2019

1. Sprawozdanie finansowe za 2019 (pobierz plik)

Informacje za rok 2018

1. Bilans na dzień 31.12.2018r - 2 strony(strona 1) (strona 2)

2. Informacja dodatkowa 2018 - 4 strony (strona 1) (strona 2) (strona 3) (strona 4)

3. Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej za 2018r. (pobierz plik)

4. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2018r - 2 strony (strona 1) (strona 2)

5. Zestawienie zmian w funduszu na dzień 31.12.2018r (pobierz plik)