1.Koncepcja 2016-18 (pobierz plik)

2. Prog. wychowawczo - profilaktyczny (pobierz plik)

3.STATUT Przedszkola 2017 (pobierz plik)

4. Procedura przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola nr 2 w Hajnówce (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc.)