Koło języka angielskiego


 

2018/2019

Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego realizowane są co drugą środę w godzinach popołudniowych.

 

 

 

 


Szczegółowy opis zajęć:

Listopad 2016
Zajęcia w grupie 5 oraz 6-latków rozpoczęto od poznania zwrotów powitalnych oraz sposobów przedstawiania się w języku angielskim. Każde dziecko przyswoiło podstawowe słownictwo niezbędne przy zaprezentowaniu własnej osoby i powitaniu koleżanek, kolegów i nauczycielek. Podczas pierwszego spotkania dzieci poznały nazwy przedmiotów znajdujących się w sali oraz przyswoiły nazwy liczebników od 1 do 6 (grupa 5-latków) i od 1 do 10 (grupa 6-latków).
Na drugich zajęciach listopadowych przebiegających pod hasłem „Body Parts” dzieci poznały słownictwo nazywające części ciała, np. Belly, head, fingers, hands, oraz zwroty i wyrażenia na czynności samoobsługowe (wash your hands, brush your teeth).

Grudzień 2016
a pierwszym spotkaniu w grudniu przebiegającym pod hasłem "Clothes and weather” nauczycielki zapoznały dzieci z nazwami ubrań noszonych zimą. Przedszkolaki dowiedziały się, że o tej porze roku potrzebne są: scarf, jacket, shoes. Poznały ponadto słowa określające pogodę orz nazwy pór roku.Podczas drugiego spotkania uczestnicy koła z języka angielskiego przyswoiły pojęcia dotyczące świąt bożonarodzeniowych, dowiedziały się jakie zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem funkcjonują Wielkiej Brytanii.
Z wielką radością dzieci wykonały kartki świąteczne, którymi wymieniły się z dziećmi z Przedszkola Red Bus Kids w Hajnówce.

Styczeń 2017
Zgodnie z tematem miesiąca, który brzmi „Food” na pierwszym styczniowym spotkaniu dzieci poznały nazwy owoców. Materiał leksykalny przewidziany dla grupy sześciolatków obejmował zdecydowanie więcej słów; dzieci pięcioletnie poznały nazwy najpopularniejszych owoców, m.in. apple, banana, pear, orange. Dzieci, dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej i sprzętu multimedialnego, doskonale bawiły się i zapamiętywały słowa.Podczas drugiego spotkania w styczniu obie grupy utrwaliły poznane słownictwo oraz przyswoiły nazwy warzyw i potraw, np. broccoli, tomato, onion,cheese, cake.

Luty 2017
Luty był miesiącem poświęconym rodzinie. Nawiązując do tematu „My Family” przedszkolaki nauczyły się słów nazywających członków rodziny. Poznały też nazwy angielskich miast i podejmowały próby tworzenia zdań typu: My aunt lives in London itp.
Luty był także miesiącem, w którym obchodzi się popularne już u nas Walentynki. Dzieci poznały tradycje tego święta, słownictwo z nim związane, wykonały kolorową kartkę walentynkową, którą wymieniły się z przedszkolakami z Niepublicznego Przedszkola Językowego Red Bus Kids w Hajnówce. Przygotowywanie prac z myślą o wręczeniu ich innym zawsze wyzwala u maluchów wiele emocji, radości i zaangażowania.

Marzec 2017
Temat miesiąca „Spring time” zrealizowany został podczas dwóch spotkań. Na pierwszym uczestnicy koła przyswoili nazwy wiosennych ubrań, np. blouse, cap, dress. Nic tak nie oddziałuje na dzieci przy ubraniach jak kolory. Dzieci poznały więc też słownictwo dotyczące kolorów: yellow, red, green, blue, white itd. Zakres słownictwa w każdym przypadku był zróżnicowany i dopasowany do wieku dzieci.Podczas drugiego spotkania przedszkolaki nauczyły się wyrażeń dotyczących przeciwieństw: big - small oraz części domu, np. door, house, kitchen.

Kwiecień 2017
Spotkanie kwietniowe przebiegło pod hasłem „Happy Easter!”. Zabawy słowno ruchowe dotyczące tematu, rozmowy o tradycjach i zwyczajach świątecznych wprowadziły przedszkolaków w nastrój radości i oczekiwania na rodzinne święta, a także na spotkanie z dziećmi z zaprzyjaźnionej placówki. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Wspólne zabawy w języku angielskim dostarczyły wiele wrażeń, pozwoliły na sprawdzenie swoich językowych umiejętności.

Maj 2017
W maju przedszkolaki miały możliwość poznać nazwy zwierząt, zarówno domowych, np. cat, dog, pig, jak i dziko żyjących a innych kontynentach, np. giraffe, tiger, crocodile i innych.Po odbytych spotkaniach dzieci świetnie radziły sobie z nazywaniem wskazywanych zwierząt, nie miały problemu z dopasowywaniem nazw obrazków przedstawiających zwierzęta.

Czerwiec 2017
W pierwszym tygodniu czerwca dzieci z naszego koła odwiedziły swoich rówieśników z Red Bus Kids. Wykorzystując umiejętności językowe i muzyczne dzieci nagrano krótki program z choreografią i muzyką w języku angielskim. Możliwość zaprezentowania się na scenie dostarczyła małym artystom dużo satysfakcji. Z ogromnym zainteresowaniem dzieci obejrzały film z własnym udziałem wyemitowany podczas ostatnich zajęć.

Systematyczne uczestnictwo przedszkolaków w spotkaniach, aktywny udział w zajęciach, nabyte przez dzieci umiejętności są dowodem na to, że nauczycielki w sposób profesjonalny i z dużym zaangażowaniem realizowały swoje działania. Cel innowacji polegający na uczeniu poprzez zabawę został osiągnięty. Działanie Koła z języka angielskiego „Z angielskim poznaję świat” jest kontunuowane po zakończeniu Innowacji Pedagogicznej. 21.01.2018x2