Koło języka francuskiego


2018/2019

 

Zajęcia języka francuskiego

Od października 2018 roku w przedszkolu prowadzone są nieodpłatne zajęcia z języka francuskiego dla chętnych dzieci z grupy sześciolatków. Dzieci poznają wierszyki, piosenki, gry i zabawy ruchowe które są znane dzieciom z Francji i krajów frankofońskich. Do tej pory dzieci miały okazję zapoznać się z takimi zagadnieniami jak : kolory, rodzina, części ciała, nazwy zabawek,zwierząt, a także alfabet francuski. Dzieci dowiedziały się, że język francuski jest znany szeroko w świecie o czym świadczy pokaźna ilość krajów frankofońskich.
/Julia Prokopiuk/