Certyfikat udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Las, dwa, trzy matematyczne przygody wśród przyrody”


Nasze przedszkole zdobyło Certyfikat za udział w Ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Las, dwa, trzy matematyczne przygody wśród przyrody”, który realizowany był od 1 września 2019r. – 31 maja 2020r.. Celem projektu było promowanie edukacji w kontakcie z naturą, aby wspomagać wieloaspektowy rozwój dzieci. Udział w projekcie zainicjowała obecna grupa V „Tygryski” (sześciolatki) wraz z panią Mariolą Krawczyńską oraz panią Agatą Majewską - Iwaniuk. Projekt miał również na celu wzmocnienie doświadczeń dzieci z zakresu edukacji przyrodniczej, a w szczególności nabywanie wiadomości i umiejętności matematyczno – przyrodniczych. Po realizacji projektu oraz współpracy z przedszkolami z całej Polski stwierdzamy, że matematyka jest wszędzie. Dzieci wśród przyrody jako naturalnego środowiska miały możliwość zabawy i wszechstronnego rozwoju. Realizacja projektu okazała się dla dzieci wspaniałą przygodą.

Koordynatorzy: M. Krawczyńska, A. Majewska – Iwaniuk

 

 

Certyfikat udziału w Międzynarodowym Projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień ,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”


Nasze Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce w roku szkolnym 2019/2020 uzyskało Certyfikat w Międzynarodowym Projekcie z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”, w którym udział wzięły wszystkie grupy przedszkolne: Kangurki, Króliczki, Puchatki, Sówki, Tygryski wraz z paniami nauczycielkami poszczególnych grup. Celem głównym projektu było: wychowanie zdrowego, aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętność współistnienia z przyrodą przedszkolaka. W ramach realizacji V modułów m.in.:
I ,,ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE ”
II ,,JESTEM TYM CO JEM I PIJĘ”
III ,,PRZED CHOROBĄ UCIEKAM NA WŁASNYCH NOGACH”
IV ,,ZAMIAST GRAĆ NA KOMPUTERZE LEPIEJ PĘDZIĆ NA ROWERZE”
V ,,GDY ZIEMIA WOŁA O POMOC”
Zostały poruszone następujące zagadnienia:
- nawiązanie współpracy między placówkami w całej Polsce,
- zrozumienie znaczenia zdrowia dla rozwoju człowieka,
- utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i zachowań prospołecznych,
- kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych,
- tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej,
- kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska przyrodniczego,
- poznanie i zrozumienie zagrożeń dla zdrowia wynikających z nadmiernego spędzania czasu przy komputerze i przed telewizorem.

/Dyrektor Iwona Raszkiewicz i nauczycielki: B. Grosz, B. Środa, M. Palenceusz,
A. Majewska – Iwaniuk, E. Horosz, A. Charytonow, E. Wasiluk.
Koordynatorzy projektu zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia: M. Krawczyńska, J. Baczyńska, B. Kiślak/

 

Certyfikat Wzorowej Placówki w Ogólnopolskim projekcie "Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”

Miło nam poinformować, że Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce otrzymało certyfikat za udział w ogólnopolskim projekcie “Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”. W roku szkolnym 2018 / 2019 dzieci z grupy I “Kangurki” wraz z nauczycielkami panią Beatą Środa i Bożeną Janicką przystąpili do udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „ Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, którego autorką była Pani Aneta Konefał, Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej, a organizatorem Grupa MAC S.A oraz wydawca miesięcznika “Bliżej Przedszkola”. Głównym celem projektu było rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i sympatią ze strony dzieci oraz rodziców. Udział w nim przyniósł wiele korzyści. Rozbudził pasję do słuchania czytanych bajek i opowiadań, ale także przyczynił się do kształtowania u dzieci postawy otwartości na świat i innych ludzi. Dzięki zaangażowaniu nauczycielek i dzieci przy wsparciu rodziców oraz zaproszonych gości w projekt otrzymaliśmy certyfikaty potwierdzające nasz aktywny udział w całym projekcie.
/Beata Środa/

 

Certyfikat udziału w projekcie ogólnopolskim „Przedszkolny Przewodnik Instrukcji Daltońskich”.

Nasze przedszkole zdobyło certyfikat za udział w ogólnopolskim edukacyjnym „Przedszkolny Przewodnik Instrukcji Daltońskich”. Celem projektu było znalezienie jak najlepszych metod pracy z dziećmi, aby wspomagać ich wieloaspektowy rozwój. Udział w projekcie zainicjowała obecna grupa IV wraz z panią Agatą Majewską – Iwaniuk oraz panią Barbarą Grosz. Projekt miał również na celu wzmocnienie doświadczeń dzieci z zakresu pracy metodą edukacji daltońskiej, a w szczególności podniesienie umiejętności dzieci z zakresu pracy z instrukcją poprzez udział w ich tworzeniu oraz nawiązanie współpracy z przedszkolami z całej Polski. W projekcie współpracowało ze sobą 20 przedszkoli z całej Polski. Każde z nich przedstawiało swoje miasto i placówkę, zamieszczało w specjalnej księdze swoją instrukcję i pokazywało efekty swojej pracy.
Jednym z ważniejszych elementów projektu było również to, żeby dzieci poznały inne nich dotychczas wzory instrukcji i nauczyły się z nimi pracować. Realizacja projektu przyczyniła się również do wzrostu zainteresowania i motywacji do samodzielnej pracy z instrukcją. Poprzez wymianę doświadczeń i instrukcji każde przedszkole miało szansę poznać jak pracują i bawią się dzieci z innych zakątków Polski.
Projekt jest zgodny z założeniami nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zarówno zadaniami przedszkola jak również założonymi osiągnięciami dziecka w zależności od rodzaju ( instrukcje czynnościowe i instrukcje zadaniowe) i tematyki instrukcji.
Cele główne projektu:
1.Propagowanie idei i głównych założeń edukacji daltońskiej
2.Kształtowanie samodzielności i własnej niezależnościu dzieci
3.Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi poprzez pracę z instrukcją
4.Wdrożenie dzieci do pomocy innym, respektowanie upływającego czasu
5.Respektowanie przyjętych umów i zasad/ symboli
6.Respektowanie wizualizacji procesów i zadań
7.Kształtowanie umiejętności skupiania uwagi
8.Podejmowanie prób samodzielnego rozwiązywania prostych problemów i zadań
9.Rozbudzanie twórczości dzieci
10.Rozwijanie u dzieci umiejętności pracy zgodnie z podaną instrukcją
11.Wzmacnianie motywacji i szeroko rozumianych zainteresowań
12.Nawiązanie współpracy z przedszkolami w całej Polsce
Projekt „Przedszkolny Przewodnik Instrukcji Daltońskich” trwał od: 25.09.2017 r. do 30.06.2018 r.
/Agata Majewska - Iwaniuk, Barbara Grosz/

 

 

Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka Akcji XXIII "Zdrowy brzuszek mam - o odporność dbam"

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole zdobyło Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację Akcji XXIII "Zdrowy brzuszek mam - o odporność dbam"
/Zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia/

 

 

 

CERTYFIKAT W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
"ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY"

W roku szkolnym 2016/2017 r. Przedszkole nr 2 w Hajnówce uzyskało CERTYFIKAT w Ogólnopolskim Programie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy", kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci przez uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu żywienia. Promując prawidłowe nawyki żywieniowe wspólnie pomagaliśmy wspierać prawidłowy rozwój dzieci. W ramach programu wprowadzona została innowacja żywieniowa w formie "Szwedzkiego stołu" w trakcie śniadań, w którym dzieci samodzielnie decydowały o wybranych przez siebie produktach do wykonania kanapki. Zachęcając w ten sposób niejadków do jedzenia kanapek, okazał się to trafiony pomysł. Tworzone były gazetki dla rodziców odnośnie zdrowego żywienia oraz przepisy na wspólne wykonywanie sałatek. / Dyrektor Iwona Raszkiewicz wraz z zespołem ds. zdrowia i bezpieczeństwa: Mariola Krawczyńska, Joanna Baczyńska, Barbara Kiślak 15.12.2017

W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy CERTYFIKAT za realizację programu "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE", poszerzając rozrastającą się rodzinę polskich bezpiecznych przedszkoli

Certyfikat „Przedszkola z Pasją” przyznany dla Przedszkola nr 2 w Hajnówce

W roku szkolnym 2014/ 2015r. Przedszkole nr 2 w Hajnówce uzyskało certyfikat „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”. Tytuł świadczy o tym, że nasza placówka uczy i wychowuje z pasją realizując ciekawe inicjatywy i oryginalne pomysły, które rozwijają umiejętności i zdolności dzieci. Tym samym nasza Kadra Pedagogiczna Przedszkola nr 2 wykorzystując własną aktywność poznawczą dzieci, wprowadza elementy inspirujące je do dalszych wysiłków. Realizując projekty edukacyjne, przeglądy teatralne, festiwale taneczne, a także zajęcia w kołach zainteresowań wprowadzamy wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Towarzyszymy naszym wychowankom w realizacji jego pragnień i pomysłów. Dobieramy metody i formy kierując się zasadą edukacji różnorodnej i elastycznej, by ujawnić predyspozycje każdego dziecka. Koordynatorem certyfikatu w naszej placówce jest pani: Mariola Krawczyńska.Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce Iwona Raszkiewicz 15.05.2015

Zielony certyfikat I stopnia (pobierz plik doc)

Grono pedagogiczne Przedszkola nr 2 w Hajnówce uchwałą nr 8 z dnia 19 lutego 2009r podjęło decyzję przystąpienia do procedury ubiegania się o certyfikat. W roku szkolnym 2009/2010 realizowaliśmy przedsięwzięcie „Przedszkolna Akademia Zdrowia - szansą na upowszechnienie edukacji zdrowotnej”. Nadzór nad właściwą procedurą pracy w programie sprawowała Dyrektor przedszkola Iwona Raszkiewicz oraz koordynatorzy Pani Bożena Janicka i Pani Beata Środa.Zielony Certyfikat to znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju


Ekologiczny program edukacyjny "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

W roku szkolnym 2010/2011 nasze przedszkole realizowało ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" zorganizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz firmę TYMBARK.Po realizacji wszystkich zadań placówka otrzymała CERTYFIKAT potwierdzajacy przyznanie Tytułu "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" (obraz jpg)

Ogólnopolski Certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznany dla Przedszkola nr 2 w Hajnówce.

We wrześniu 2013r. Przedszkole nr 2 w Hajnówce, otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Tytuł świadczy o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Tym samym Przedszkole nr 2 w Hajnówce zostało umieszczone na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów oraz otrzymało stosowne certyfikaty a także tablice pamiątkowe. Otrzymane wyróżnienie jest nagrodą za współpracę dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Dla młodych talentów rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też wysiłek i ciężka praca. Zgodnie z regulaminem akcji, aby uzyskać zaszczytny tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" hajnowska placówka oświatowa musiała wykazać, iż posiada kilka ofert rozwoju rozmaitych zainteresowań adresowanych do dzieci o zróżnicowanych predyspozycjach. Spełnienie wymagań nie było dla nas trudne ponieważ w naszym przedszkolu systematycznie prowadzonych jest wiele zajęć i kół zainteresowań. Naszym wychowankom dajemy szansę na samodzielność i rozwijanie własnej osobowości, wspierając ich naturalny potencjał, zaspokajając ciekawość oraz uwzględniając ich indywidualne możliwości. Nasze działania przyczyniają się do osiągania przez dzieci licznych sukcesów w konkursach, przeglądach i festynach. Sukcesy te mają zasięg miejski, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski. Koordynatorkami certyfikatu w naszej placówce są panie: Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk i Mariola Krawczyńska. Dziękuję wszystkim nauczycielom, które odkrywają, rozwijają i promują „Młode Talenty”.(24.10.2013)

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce Iwona Raszkiewicz

Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka

W roku szkolnym 2012/2013 Przedszkole nr 2 w Hajnówce realizowało ogólnopolski program II edycji akcji Bezpieczny Przedszkolak "Bezpieczny Przedszkolak W Środowisku". Po realizacji wszystkich działań nasza placówka otrzymała w grudniu 2013r. roku certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka. (18.12.2013)