Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka Akcji XXIII "Zdrowy brzuszek mam - o odporność dbam"

W roku szkolnym 2017/2018 nasze przedszkole zdobyło Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka za realizację Akcji XXIII "Zdrowy brzuszek mam - o odporność dbam"/ zespół ds. bezpieczeństwa i zdrowia

 

 

 

 

CERTYFIKAT W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU
"ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY"

W roku szkolnym 2016/2017 r. Przedszkole nr 2 w Hajnówce uzyskało CERTYFIKAT w Ogólnopolskim Programie "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy", kształtując prawidłowe nawyki żywieniowe dzieci przez uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu żywienia. Promując prawidłowe nawyki żywieniowe wspólnie pomagaliśmy wspierać prawidłowy rozwój dzieci. W ramach programu wprowadzona została innowacja żywieniowa w formie "Szwedzkiego stołu" w trakcie śniadań, w którym dzieci samodzielnie decydowały o wybranych przez siebie produktach do wykonania kanapki. Zachęcając w ten sposób niejadków do jedzenia kanapek, okazał się to trafiony pomysł. Tworzone były gazetki dla rodziców odnośnie zdrowego żywienia oraz przepisy na wspólne wykonywanie sałatek. / Dyrektor Iwona Raszkiewicz wraz z zespołem ds. zdrowia i bezpieczeństwa: Mariola Krawczyńska, Joanna Baczyńska, Barbara Kiślak 15.12.2017

W bieżącym roku szkolnym otrzymaliśmy CERTYFIKAT za realizację programu "BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE", poszerzając rozrastającą się rodzinę polskich bezpiecznych przedszkoli

Certyfikat „Przedszkola z Pasją” przyznany dla Przedszkola nr 2 w Hajnówce

W roku szkolnym 2014/ 2015r. Przedszkole nr 2 w Hajnówce uzyskało certyfikat „Przedszkola z Pasją Oficyny MM”. Tytuł świadczy o tym, że nasza placówka uczy i wychowuje z pasją realizując ciekawe inicjatywy i oryginalne pomysły, które rozwijają umiejętności i zdolności dzieci. Tym samym nasza Kadra Pedagogiczna Przedszkola nr 2 wykorzystując własną aktywność poznawczą dzieci, wprowadza elementy inspirujące je do dalszych wysiłków. Realizując projekty edukacyjne, przeglądy teatralne, festiwale taneczne, a także zajęcia w kołach zainteresowań wprowadzamy wiadomości i umiejętności wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. Towarzyszymy naszym wychowankom w realizacji jego pragnień i pomysłów. Dobieramy metody i formy kierując się zasadą edukacji różnorodnej i elastycznej, by ujawnić predyspozycje każdego dziecka. Koordynatorem certyfikatu w naszej placówce jest pani: Mariola Krawczyńska.Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce Iwona Raszkiewicz 15.05.2015

Zielony certyfikat I stopnia (pobierz plik doc)

Grono pedagogiczne Przedszkola nr 2 w Hajnówce uchwałą nr 8 z dnia 19 lutego 2009r podjęło decyzję przystąpienia do procedury ubiegania się o certyfikat. W roku szkolnym 2009/2010 realizowaliśmy przedsięwzięcie „Przedszkolna Akademia Zdrowia - szansą na upowszechnienie edukacji zdrowotnej”. Nadzór nad właściwą procedurą pracy w programie sprawowała Dyrektor przedszkola Iwona Raszkiewicz oraz koordynatorzy Pani Bożena Janicka i Pani Beata Środa.Zielony Certyfikat to znak jakości pracy placówki oświatowej, przyznawany za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju


Ekologiczny program edukacyjny "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

W roku szkolnym 2010/2011 nasze przedszkole realizowało ogólnopolski ekologiczny program edukacyjny "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" zorganizowany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz firmę TYMBARK.Po realizacji wszystkich zadań placówka otrzymała CERTYFIKAT potwierdzajacy przyznanie Tytułu "KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY" (obraz jpg)

Ogólnopolski Certyfikat „Szkoła Odkrywców Talentów” przyznany dla Przedszkola nr 2 w Hajnówce.

We wrześniu 2013r. Przedszkole nr 2 w Hajnówce, otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów. Tytuł świadczy o tym, że nasza placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci. Tym samym Przedszkole nr 2 w Hajnówce zostało umieszczone na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów oraz otrzymało stosowne certyfikaty a także tablice pamiątkowe. Otrzymane wyróżnienie jest nagrodą za współpracę dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Dla młodych talentów rozwijanie zdolności to z pewnością wielka przygoda, ale też wysiłek i ciężka praca. Zgodnie z regulaminem akcji, aby uzyskać zaszczytny tytuł "Szkoły Odkrywców Talentów" hajnowska placówka oświatowa musiała wykazać, iż posiada kilka ofert rozwoju rozmaitych zainteresowań adresowanych do dzieci o zróżnicowanych predyspozycjach. Spełnienie wymagań nie było dla nas trudne ponieważ w naszym przedszkolu systematycznie prowadzonych jest wiele zajęć i kół zainteresowań. Naszym wychowankom dajemy szansę na samodzielność i rozwijanie własnej osobowości, wspierając ich naturalny potencjał, zaspokajając ciekawość oraz uwzględniając ich indywidualne możliwości. Nasze działania przyczyniają się do osiągania przez dzieci licznych sukcesów w konkursach, przeglądach i festynach. Sukcesy te mają zasięg miejski, powiatowy, wojewódzki, ogólnopolski. Koordynatorkami certyfikatu w naszej placówce są panie: Agnieszka Charytonow, Ewelina Wasiluk i Mariola Krawczyńska. Dziękuję wszystkim nauczycielom, które odkrywają, rozwijają i promują „Młode Talenty”.(24.10.2013)

Dyrektor Przedszkola nr 2 w Hajnówce Iwona Raszkiewicz

Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka

W roku szkolnym 2012/2013 Przedszkole nr 2 w Hajnówce realizowało ogólnopolski program II edycji akcji Bezpieczny Przedszkolak "Bezpieczny Przedszkolak W Środowisku". Po realizacji wszystkich działań nasza placówka otrzymała w grudniu 2013r. roku certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka. (18.12.2013)