ZGODNIE Z USTAWĄ PRZEDSZKOLNĄ OD 1.09.2013r. OPŁATA ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ GODZINĘ POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU PONAD
BEZPŁATNY 5-GODZINNY WYMIAR USTAWOWY WYNOSI 1 zł

Opłata za Komitet Rodzicielski wynosi 40 zł rocznie.

Ubezpieczenie dziecka 29 zł jednorazowo .

Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola

1. Pobyt dziecka od godziny 8.00 do godz. 13.00 – brak opłaty za przedszkole,
obowiązuje jedynie opłata za wyżywienie = 63,00 zł (3,00 zł dziennie, w tym:śniadanie-
1,00 zł, obiad – 2,00 zł x 21 dni = 63,00 zł).

2. Pobyt dziecka do godziny 14.00 – opłata za przedszkole 21,00 zł
(1 godzina dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 21,00 zł)
opłata za wyżywienie = 63,00 zł (3,00 zł dziennie, w tym: śniadanie – 1,00 zł, obiad – 2,00 zł x
21 dni = 63,00 zł).
Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 14.00 wraz z wyżywieniem
wynosi 84,00 zł.

3. Pobyt dziecka do godziny 15.00 – opłata za przedszkole = 42,00 zł
(2 godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 42,00 zł)
opłata za wyżywienie = 84,00 zł (4,00 zł dziennie :śniadanie – 1,00 zł, obiad – 2,00 zł,
podwieczorek – 1,000 zł x 21 dni = 84,00 zł)
Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 15.00 wraz z wyżywieniem
wynosi 126,00 zł.

4. Pobyt dziecka do godziny 16.00 – opłata za przedszkole = 63,00 zł
(3godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 63,00 zł)
opłata za wyżywienie = 84,00 zł (4,00 zł dziennie).
Łączny koszt pobytu dziecka w przedszkolu do godziny 16.00 wraz z wyżywieniem
wynosi 147,00 zł.

5. Pobyt dziecka do godziny 17.00 – opłata za przedszkole = 84,00zł
(4 godziny dziennie x 1,00 zł x 21 dni = 84,00 zł)
opłata za wyżywienie = 84,00 zł (4,00 zł dziennie)
Łączny koszt pobytu dziecka do godziny 17.00 wraz z wyżywieniem
wynosi 168,00 zł.