Personel przedszkola:

dyrektor:  

księgowa:   mgr Olga Siegień

intendent:   Dorota German

kucharki: Alicja Chomczuk, Halina Golonko

woźne: Lilla Gredel, Jolanta Kardynał, Beata Sołowiej, Maria Maciuka
pracownik gospodarczy Krzysztof Grzegorz Hałaburda