Przedszkolak pełen zdrowia


Od listopada zaczynamy akcję " Zboża zjadamy, energię z nich mamy"
Do programu przystąpiły wszystkie grupy wiekowe, koordynatorem została nauczycielka Bożena Janicka. W przedszkolu zostały powieszone plakaty dotyczące realizacji programu, wykonano gazetkę dla rodziców- gdzie będą na bieżąco informowani o przebiegu akcji. Na widocznym miejscu jest podania wiadomość o ANKIECIE DLA RODZICÓW " Wiedzy na temat zasady żywienia dzieci w przedszkolu"- ankieta jest dostępna na stronie:
http://zdrowyprzedszkolak.ankieta.pl/,po wypełnieniu trzeba przesłać na adres: wlew-starowicz@linofitness.pl ankieta jest anonimowa.(28.10.2013)

"Zboża zjadamy, energię z ni ch mamy"- wycieczka autokarowa

Cel został osiągnięty, wycieczka do gospodarstwa, gdzie dzieci mogły dotknąć, powąchać, zobaczyć- obcować na żywo z przyrodą to wspaniały pomysł. Dowiedziały się z jakich zbóż wykonywane są produkty, pomogły im panie pokazując przygotowane artykuły. Wykazały się dużą znajomością liter- odczytując wyrazy - napisy. Pani Bożena opowiedziała jak to dawno temu babcie wypiekały chleb i jakich narzędzi używały. grupa III, IV : Bożena Janicka (28.10.2013)

"Święto pieczonego Ziemniaka" - zabawy w plenerze.

Czym charakteryzuje się ta pora roku? : dzieci mówiły wiersze, śpiewały piosenki - inscenizowały, miały dużo terenu na swobodną zabawę . Wymieniały walory naszego głównego bohatera - ziemniaka. Mogły cieszyć się ogniskiem i rozkoszować się jedząc gorące ziemniaczki. grupa III, IV : Bożena Janicka (28.10.2013)

"Zanim chleb położono na stole" - wycieczka do Muzeum Kultury Białoruskiej.

Wdrożenie bloku tematycznego " Zboże zjadamy energię z niej mamy" stało się okazją do bliższego zapoznania dzieci z domowym pieczeniem " Od ziarenka do bochenka". Grupa IV wybrała się na wycieczkę do lokalnego Muzeum, aby zwiedzić wystawy etnograficzne. Obejrzały stałą ekspozycję " Zanim chleb położono na stole". Poznały tryb życia mieszkańców podlaskich wsi, sposoby przygotowywania zdrowej żywności, sprzęty domowe używane w gospodarstwie rolnym. Zapoznały się z pracą rolnika, stolarza, tkacza, bartnika, garncarza... Dziękujemy bardzo Pani Angelinie Masalskiej za ciekawą lekcję historii. Bożena Janicka (28.10.2013)