REKRUTACJA na rok szkolny 2018/2019

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 stycznia 2018 r. (pobierz plik pdf)

Terminy i kryteria przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (pobierz plik pdf

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli podpisana (pobierz plik pdf)

Oświadczenie nr 1 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 2 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 3 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 4 (pobierz plik)

Oświadczenie nr 5 (pobierz plik)

Wniosek i załącznik(pobierz plik)

Oświadczenia rodziców (pobierz plik)

Oswiadczenie rodzica (pobierz plik)

Rekrutacja uzupełniająca (pobierz plik)