REKRUTACJA na rok szkolny 2022/2023

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli (pobierz plik pdf)

Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku (pobierz plik pdf)

Rekrutacja do przedszkoli 2022/2023 - Informacja dla Rodziców (pobierz plik pdf)

Wniosek o przyjęcie z załącznikami (pobierz plik pdf)

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego (pobierz plik pdf)

Klauzula informacyjna RODO (pobierz plik pdf)

 

REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Uchwała w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli (pobierz plik pdf)

Zarządzenie Nr13-2021 z dnia 25 stycznia 2021 roku (pobierz plik pdf)

Rekrutacja do przedszkoli 2021/2022 - Informacja dla Rodziców (pobierz plik doc)

Rekrutacja uzupełniająca 2021/2022 (pobierz plik)

Wniosek z załącznikami (pobierz plik)

Klauzula informacyjna RODO (pobierz plik)

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego dla dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola (pobierz plik doc)