Organem prowadzącym jest Urząd Miasta W Hajnówce

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku

1. Statut Przedszkola nr 2 w Hajnówce  (pobierz plik)

2. koncepcja pracy przedszkola 2016-2018 (pobierz plik doc)

3. Program Wychowawczo-profilaktyczny Przedszkola nr 2 w Hajnówce  (pobierz plik)

4. Procedura przy przyprowadzaniu i odbieraniu dziecka z przedszkola nr 2 w Hajnówce (pobierz plik)

5. Aktualne opłaty za zadeklarowane godziny korzystania z usług przedszkola (pobierz plik doc.)

6. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola (pobierz plik doc).