PRZEDSZKOLE NR 2 W HAJNÓWCE UL. WARSZAWSKA 2

Drodzy Rodzice!
W roku szkolnym 2015/2016 będą obowiązywać następujące pakiety podręczników w poszczególnych grupach wiekowych:
• GRUPA I „Biedroneczki” – „Kraina przedszkolaka” – Wydawnictwo „MAC Edukacja”
• GRUPA II „Żabki” - „Zabawy z porami roku” - Wydawnictwo „Podręcznikarnia”
• GRUPA III - „Wiewióreczki” – „Zabawy z porami roku” – Roczne przygotowanie przedszkolne – Wydawnictwo „Podręcznikarnia”
• Grupa IV – „Jeżyki” - „Zabawy z porami roku” – Roczne przygotowanie przedszkolne – Wydawnictwo „Podręcznikarnia”